03
maj

Nu vet EU vad Airbnb är efter en dom i Frankrike

EU-domstolen i ett pressmeddelande skrivit att man har kommit fram  till att Airbnb är en informationstjänst och inte en bostadsförmedlare. Det handlar om ett fall där den franska hotell- och turistorganisationen UMIH tagit Airbnb till fransk domstol. Airbnb har anklagats för att fortsätta ha rum ute till uthyrning på sin hemsida trots att de inte har rätt registreringsnummer. Numren är ett krav för att myndigheter ska kunna hålla koll på att bostäder inte hyrs ut permanent.

Domstolen har kommit fram till att en tjänst som digitalt kopplar samman gäster med uthyrare för korttidshyrning är en informationstjänst och inte en bostadsförmedlare. En avgörande faktor är att Airbnb inte har full kontroll över hela processen mellan uthyrare och gäst. Informationstjänster får verka fritt inom EU och om Frankrike vill begränsa en sådan tjänst måste man först notifiera EU-kommissionen. Frankrike skulle också behöva vända sig till den medlemsstat där Airbnb har sin hemvist. 

Det återstår att se vilken betydelse generaladvokatens utlåtande har för övriga EU-länder. Hans utlåtande är en rekommendation till EU-domstolen om vilket beslut den slutligen ska fatta. Ofta, men inte alltid, följer domstolen generaladvokatens rekommendation. Det väntas dock dröja flera månader innan domstolen kommer med sitt beslut, som inte går att överklaga av parterna i målet.

Läs mer på travelnews.se