02
jun

Nu kraftsamlar vi för västra Värmland – och söker projektledare!

Nu öppnar Arvika utvecklingskontor  för att bidra till omställning i västra Värmland. Kontoret är resultatet av ett samarbete mellan Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Visit Värmland och kommunerna Eda, Torsby, Arvika och Årjäng.  

Utvecklingskontoret beviljades projektmedel på sammanlagt sju miljoner kronor vid den regionala utvecklingsnämndens sammanträde under tisdagen. De fyra kommunerna bidrar tillsammans med 2,2 miljoner kronor. Europeiska regionala utvecklingsfonden skjuter till 4,8 miljoner kronor, vilket dock är ett beslut som slutgiltigt ska fattas av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige.

Syftet är att stärka utvecklingen i västra Värmland genom att bidra till långsiktig, hållbar utveckling och snabbare återhämtning efter pandemin. Utvecklingskontoret kommer erbjuda insatser för individuell omställning, omställning i näringslivet och platsutveckling. 

De fyra gränskommunerna Eda, Torsby, Arvika och Årjäng gick samman med Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland med anledning av pandemins påverkan på det lokala näringslivet. Den stängda gränsen har medfört stora konsekvenser för människor och den lokala ekonomin. År 2019 bidrog till exempel gränshandeln i Värmland med 1,6 miljarder bara i skatteintäkter, intäkter som i princip helt har uteblivit sedan gränsen mot Norge stängdes i mars 2020.  

Projektledare - Arvika Näringslivscentrum och Visit Värmland

Vi söker projektledare som vill driva uppdraget om att öka plats- och affärsutvecklingen i västra Värmland!