15
maj

Norge avråder från utlandsresor t.o.m. 20 augusti - men öppnar upp för nytt beslut 15 juni

Idag lämnades besked från den Norska regeringen att man avråder från utlandsresor fram till den 20 augusti, men samtidigt varslar man om två nya datum; 15 juni och 20 juli. Beskedet är att gränsen förblir "stängd" även mot Sverige med de befintliga karantänsreglerna om gränsen passeras. Utrikesministern meddelar vikten av ett nordiskt samarbete för att gemensamt kunna öppna upp gränserna och att de vill utvärdera möjligheten till lättnader och undantag i reserestriktionerna för de nordiska grannländerna innan den 15 juni. Källa regjerringen.no

Läs artikeln från svt.se om att Värmland välkomnar nya besked i juni.