Nationellt ramverk för vandringsleder

Nationellt ramverk för vandringsleder

Projektet Nationellt ramverk för vandringsturimleder (NLS) pågår under tre år och finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen.

Alla Sveriges regionala turismorganisationer finns samlade i nätverket Regional Nätverket för turism. Nätverkets medlemmar har som sina ordinarie arbetsuppgifter att arbeta med utveckling av besöksnäringen och företagen som verkar inom besöksnäringen. I projektets styrgrupp ingår Visit Värmland genom Andreas Norum.

Alla Sveriges regionala turismorganisationer finns samlade i nätverket Regional Nätverket för turism. Nätverkets medlemmar har som sina ordinarie arbetsuppgifter att arbeta med utveckling av besöksnäringen och företagen som verkar inom besöksnäringen. Tourism in Skåne och Visit Dalarna har det nationella nätverkets stöd att driva detta projekt. I Projektets styrgrupp kommer, förutom representanter från Tourism in Skåne och Visit Dalarna, representation från de regionala turismorganisationerna samt Naturvårdsverket att ingå. 

En satsning på vandringsutveckling är en satsning som besöksnäringen i hela Sverige kommer att kunna dra nytta av. Inte minst finns en stor potential att utveckla besöksnäring på landsbygden som jobbskapare, möjlighet till en utkomst och möjlighet för lokalbefolkning at bo kvar. Att satsa på ledutveckling är att bygga en infrastruktur för entreprenörer kopplade till naturturism. De i sin tur kan skapa erbjudande mot slutkonsument. Syftet med projektet är att ta fram ett gemensamt ramverk för vandringsturismleder i Sverige. Målet är att ta fram en kvalitetsstandard för vandringsturismleder med ett gemensamt sätt att kategorisera leder utifrån typ av led, svårighetsgrad, exportmognadsgrad, naturvägledning, anläggningar och tillgänglighet. Samt påbörja arbetet med att ta fram en samarbetsmodell för vandringsleder i Sverige. Detta projet är ett delprojekt i ett större projekt med sökt finansiering från Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Projektet som ska skapa ett gemensamt ramverk på nationell nivå för vandringsturismleder kommer på sikt att ge fler en möjlighet att uppleva naturen på ett hållbart sätt. De ekonomiska förutsättningarna skapas utifrån att företagen genom projektets resultat i ett ramverk för vandringsturismleder kan erbjuda produkter och tjänster som bidrar till lönsamma företag inom besöksnäringen. 

Projektet ska resultera i ett nationellt ramverk för vandringsturismleder och ett etablerat ekosystem för vandringsturismleder med nödvändiga relationer för alla relevanta intressenter.

Läs mer om projektet

Statusrapport från projektet #1

Statusrapport från projektet #2

Statusrapport från projektet #3

Datum

2020-01-01 - 2023-12-31

Kontakt

Namn: 
Andreas Norum
E-post: 
andreas.norum@visitvarmland.com

Genomförda aktiviteter

1 januari 2020 - 31 december 2023
Projektet Nationellt ramverk för vandringsturimleder (NLS) pågår under tre...