20
feb

Miljoner till värmländsk kulturmiljövård

Svensk kulturmiljövård får ökat stöd för 2018 med hela 28 miljoner kronor mer än under 2017. För Värmlands del handlar det om 9 114 513 kronor.

Det är regeringen som tagit beslut om höjda anslag till kulturmiljövård under 2018.  Totalt ligger anslagen på 263 miljoner kronor. Nu ska länsstyrelserna fördela alla pengar förutom 27 miöjoner som är öronmärkta för bland annat projektet Digital Arkeologisk Process, intrångsersättningar vid nyinrättade kulturreservat och byggnadsminnen samt konservering i samband med fynd vid utgrävningar. 

Pengarna kan användas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag.

Läs artikeln