25
jun

Mikrostöd till små företag inom naturturism som vill stärka sin internationella konkurrenskraft

Nu har utlysningen för Mikrostöd Naturturism öppnat och den är öppen till och med den 19 april 2019. Utlysningen omfattar totalt 10 miljoner kronor.

Utlysningen Mikrostöd Naturturism har två inriktningar:

  • att ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper
  • att stärka naturturismföretags konkurrenskraft genom kompetenshöjande insatser inför den internationella världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som äger rum i Sverige, Göteborg, den 16-20 september 2019.
  • Stödet vänder sig till mikroföretag som omsätter mellan 500.000 och 3.000.000 kr/år.

Till utlysningen på tillvaxtverket.se

Mer information om Mikrostöd Naturturism.

Hur ansöker du som företagare?

Du ansöker digitalt på www.minansokan.se. I Min Ansökan finns en ny stödtyp ”Mikrostöd Naturturism” upplagd, den hittar du under Stöd till investeringar och företagsutveckling.

Till ansökan