03
nov

Mer pengar till sommarjobb och jobb för unga

Regeringen skjuter till ytterligare 100 miljoner kronor till årets satsning på feriejobb och förlänger tidsperioden till 31 december. Satsningen kommer att byta namn till ”sommarjobb och jobb för unga”

Den 2 juli beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på sommarjobb. Man skjuter till ytterligare 100 miljoner till den satsning på 180 miljoner som tidigare gjorts. Kommunerna har möjlighet att begära ersättning upp till ett belopp som är 55,55 procent högre än den ursprungliga medelstilldelningen. Plus att tidsperioden utökas till att gälla fram till årsskiftet.