02
dec

Mer kunskap behövs om hållbar turism och flyg – ny rapport

Flyget har stor betydelse för svensk besöksnäring. Ungefär 60 procent av de utländska gästnätterna kan tillskrivas flyget. Samtidigt ökar utsläppen i absoluta tal trots tekniska framsteg, visar rapporten Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige.

Rapporten har gjorts av konsultföretaget Copenhagen Economics och beställts av Tillväxtverket inom ramen för samarbetet i Besöksnäringens myndighetsgrupp, där 16 myndigheter och statliga bolag medverkar. Syftet är att kartlägga kunskap och forskning om sambanden mellan turism, flygtransporter och hållbar utveckling.

Läs mer