30
okt

”Med kunskap och analys kan vi göra bättre satsningar”

Turism och resande har vuxit explosionsartat de senaste tio åren. Hand i hand med detta går den likaledes växande turismforskningen - som är bra för utvecklingen av en hållbar besöksnäring.

Läs mer