12
aug

Matresan – en inventering av matevenemang i Värmland

Visit Värmland har som målsättning att inventera de matevenemang som äger rum i Värmland för att kunna lyfta matevenemang som en besöksanledning i Värmland.
Tanken är att genom att kartlägga de evenemang som idag arrangeras, för att de tillsammans ska kunna vara en del i arbetet med att lyfta Värmland som mat och dryckesdestination.

Vad är ett matevenemang? 

Samtliga matevenemang går att definiera som ett stort eller litet evenemang som hålls antingen regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Varje evenemang är unikt i sin blandning av plats och deltagare eller besökare, innehåll och organisering, det är publikt och en aktivitet som är avgränsad i tid och rum. Till exempel en matfestival, en skördefest eller en tävling kan definieras som ett evenemang. Ett matevenemang har ett program som är inriktat på en eller flera måltidsprodukter samt har en arrangör och besökare.