07
dec

Lyssna på Be DIgitals podd om hur platsens upplevelse kan höjas med digitalisering

Hur kan vi utveckla och förhöja upplevelsen av en plats med hjälp av digitaliseringens möjligheter?
Lyssna på Be Digitals podd där Lotta Braunerhielm, forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet, berättar om projektet Platsbaserade digitala upplevelser och vilka möjligheter det innebär för besöksnäringen och den digitala sektorn.