03
maj

Lokala butiker viktiga för att Sverige ska fungera

Matbutiker, mackar och post spelar stor roll för att alla delar av Sverige ska fungera. Särskilt viktiga blir de under en kris, visar Tillväxtverketsnya rapport Kommersiell service ger robustare samhälle.

Rapporten beskriver att tillgängligheten till service idag är stabil men icke-robust. Servicen i landsbygderna är på en ”miniminivå” som inte kan minska utan att det får konsekvenser för möjligheterna att bo och verka på landsbygderna i Sverige – särskilt i händelse av kris. 

Rapporten summerar tre slutsatser:

  • Den kommersiella servicen måste fungera i vardag om den ska fungera i kris. 
  • Servicens betydelse för samhällets robusthet och motståndskraft måste uppmärksammas ur ett systemperspektiv. Den kommersiella servicen är beroende av infrastruktur som el, transporter och bredband. 
  • Det behövs samordning mellan region, länsstyrelse och kommuner för att tillgången till kommersiell service ska fungera. Detta är viktigt i diskussionen om kopplingen mellan kommersiell service och krisberedskap, då dessa båda sakområden ofta hanteras inom olika politikområden.

Fakta

Kommersiell service är dagligvarubutiker, drivmedelsstationer samt ombud för post/paket, apotek och betaltjänster. Kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Läs gärna mer härtillvaxtverket.se/service

Läs rapporten här

Läs pressmeddelandet