17
jun

Kulturarvspengar till Värmland

Åtta värmländska hembygds- och kulturarvsföreningar fick dela på nästan 800 000 kronor när Riksantikvarieämbetet fördelade 16 miljoner kronor till projekt och insatser som syftar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vid sidan av Stockholms län och Västra Götaland var Värmland det län som fick flest ansökningar beviljade.

I värmland följande föreningar tilldelats:

Boda Hembygdsförening

Fotogruppens utställningar

Älgå Hembygdsförening

Modell av Älgå vattenhjulsdrivna sågverk

Ideella Föreningen Arvika Fordonsmuseum

Belysning Arvika fordonsmuseum

Gillberga Hembygdsförening

Inventera och dokumentera historiken kring hälsobrunnarna i Gillberga i Säffle kommun

Västra Värmlands Fornminnesförening

Digitalisering av Såguddens friluftsmuseum samlingar

Öjerviks bygdeförening

Färdigställande Malvikens tegelbruksmuseum

Kulturföreningen Kulörta Lyktor

Vi vilja ej mera än hava vår rätt

Emigration och Historia

Berättelser hemifrån