01
jun

Korttidsarbete: Samarbete med polisen underlättar anmälningar av misstänkt fusk

Tillväxtverket samarbetar med Polismyndigheten för att bekämpa fusk med stödet för korttidsarbete. Den 1 juni träder också nya regler i kraft som ger Tillväxtverket ökade befogenheter att kontrollera företag som sökt stödet.

Läs mer