08
maj

Korttidsarbete - Information från Tillväxtverket

Korttidsarbete: Aktieutdelningar inte förenligt med lagen

Företag som gör aktieutdelningar bör vara medvetna om att stödet som beviljats endast är preliminärt. Utdelningar kommer att kontrolleras vid avstämningar och avslut, och stödet kommer att regleras därefter.

Läs hela nyheten i nyhetsrummet

Om företaget fått avslag på ansökan - gör en ny

Det kan finnas olika anledningar till att ett företag har fått avslag på sin ansökan. Om det beror på ett fel i ansökan är det enklast att göra en ny ansökan, under förutsättning att grundkraven för stödet är uppfyllda.

Läs mer om avslag på ansökan

Korttidsarbete: Hur gör man med stödet under semestern?

Betald och intjänad semester likställs med närvaro och ska ingå i beräkningen av preliminärt stöd. Uttag av betald och intjänad semester påverkar alltså inte beräkningen av stöd för korttidsarbete.

Alla frågor och svar om korttidsarbete finns på vår webb tillvaxtverket.se

Korttidsarbete: Statistik över ansökningar och beviljade belopp 

Den 7 april blev det möjligt att skicka in ansökningar om stöd för korttidsarbete. Här hittar du de senaste uppdateringarna om hur många ansökningar som kommit in och hur de är fördelade på bransch och län.

Statistik fördelat på bransch och län för korttidsarbete

Fusk: Anmäl vid misstanke om brott eller miss­förhållanden 

Tillväxtverket betalar varje år ut stora summor i stöd. Det är viktigt att pengarna används på rätt sätt. Har du misstanke om fusk eller missbruk av stöd kan du anmäla det till oss via ett formulär. Vi tar hand om alla tips.

Läs mer