16
dec

Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland

Visit Värmland beviljas drygt 15 miljoner kronor av Europeiska regionalfonden och Region Värmland för utveckling av Värmlands besöksnäring.

Visit Värmland blev i december beviljade medel till ett nytt projekt för att utveckla besöksnäringen i Värmland. Målet med projektet är att öka konkurrenskraften och tillväxten hos värmländska besöksnäringsföretag i en snabbt växande global besöksindustri och att öka antalet besökare till Värmland. Detta kommer att ske genom aktiviteter inom bl.a. marknadsbearbetning, affärsutveckling och digitalisering. Projektet omfattar bl.a. bearbetning av två nya geografiska marknader, Kina och UK, samt en satsning på måltidsturism.