10
mar

Kommuners rätt till förbud mot att vistas på vissa platser för att undvika trängsel

För att begränsa spridningen av det nya coronaviruset har regeringen gett kommuner rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för trängsel. SKR har samlat information om hur kommunala beslut om föreskrifter kan hanteras och hur föreskrifter kan utformas.