17
apr

Kommuner prioriterar besöksnäringen högre i dag

Landets kommuner ser ljust på besöksnäringens utveckling och tror på fler besökare. En enkät från SKL – Sveriges kommuner och landsting – visar också att besöksnäringens utveckling är en fråga som fått allt högre prioritet över hela landet. Den nya undersökningen visar att besöksnäringen i dag ses som en del av näringspolitiken och att kommunerna generellt utvecklat sin roll och jobbar mer strategiskt. Något som blir tydligt i och med att besöksnäringen är inkluderad i kommunens övriga verksamheter och finns med i de kommunala styrdokumenten.

Läs mer på besoksliv.se