26
feb

Karlstad Convention Bureau blir en del av Karlstads kommuns turism-verksamhet

Från och med 1 maj är Convention Bureau en del av Karlstads kommuns turismverksamhet. Det har sedan arbetet med den turismstrategiska planen varit ett mål att efterleva önskemålet från besöksnäringen att samla turismverksamhet på ett ställe för att kunna arbeta mer effektivt.