16
nov

Kan Sverige göra en lock down?

Värmlänningarna avråds nu från att gå till gym, badhus och köpcentrum av Folkhälsomyndigheten. Många ställer sig frågan " varför kan gymmen och köpcentren for tfarande ha öppet trots den nya skärpta råden?"

NWT listar den 13 november svaren, som finns i lagboken:

Fakta: Kan Sverige göra en lockdown?

1. Kan utegångsförbud införas?

Nej, rörelsefriheten är grundlagsskyddad. Begränsningar kräver att riksdagen stiftar särskild lag.

2. Kan svenskar förbjudas att resa inom Sverige?

Nej, samma gäller som ovan. Regioner och Folkhälsomyndigheten kan bara uppmana till att exempelvis endast göra nödvändiga resor. Smittskyddsläkare kan spärra av mindre områden, till exempel ett kvarter, om smitta misstänks spridas därifrån.

3. Kan karantänsregler införas för alla svenskar som varit utomlands?

Nej, inte generellt, men Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare kan tvinga resenärer som kommer från ett specifikt område med stor smitta att testa sig och isolera sig tills provresultat är klara.

4. Kan privata fester förbjudas eller begränsas?

Nej, varken smittskyddslagen eller ordningslagen ger sådana möjligheter.

5. Kan alla restauranger stängas? Eller få begränsade öppettider?

Nej, kräver lagändring i smittskyddslagen eller i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Smittskyddsläkare kan stänga specifik lokal om smitta sprids där. Restauranger som inte följer smittskyddsföreskrifter kan stängas.

6. Kan regeringen förbjuda alkoholservering sent på kvällen?

Regeringen vill genom en ny förordning tillfälligt förbjuda alkoholförsäljning på restauranger och barer efter klockan 22.

7. Kan regeringen stänga butiker och köpcentrum?

Nej, kräver ändring i smittskyddslagen. Smittskyddsläkare kan stänga specifik lokal om smitta sprids där.

8. Kan regeringen stänga alla gym ?

Nej, kräver ändring i smittskyddslagen i så fall. Smittskyddsläkare kan stänga specifik lokal om smitta sprids där.

9. Kan munskyddskrav införas i kollektivtrafiken?

Ja, Folkhälsomyndigheten kan införa föreskrifter. Men den stora frågan är inte juridisk, utan om åtgärden skulle ha effekt ur smittskyddssynpunkt.

10. Kan regeringen stänga alla skolor?

Ja, en sådan lagändring i skollagen gjordes i våras.

11. Kan regeringen förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster helt?

Ja, enligt ordningslagen.

12. Kan regeringen införa besöksförbud på äldreboenden ?

Ja, finns stöd i socialtjänstlagen.

13. Kan regeringen stänga nattklubbar?

Nej, krävs ändring i smittskyddslagen, men regeringen kan stoppa offentliga danstillställningar enligt ordningslagen. Smittskyddsläkare kan stänga specifik lokal om smitta sprids där.

14. Kan regeringen stänga badhus och bibliotek?

Nej, nuvarande smittskyddslag ger inga sådana befogenheter. Smittskyddsläkare kan stänga specifik lokal om smitta sprids där.

Källa: TT.

FHM:s råd

• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

• Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

• Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Läs artikeln i NWT