02
apr

Intresset för mobilt boende fortsätter att öka

Intresset för framför allt husvagnar är större än på̊ många år, konstaterar flera av HRF:s medlemmar, och både nya och begagnade vagnar går bra nu.

Även på begagnade husbilar är det stor efterfrågan. Enda smolket i glädjebägaren är efterfrågan på nya husbilar där den orimligt höga beskattningen av denna typ av fordon – så som HRF tidigt

befarade – gjort att efterfrågan sjunkit till mycket låga nivåer.

– Att jämföra med 2019 års siffror är inte relevant, fortsätter HRF:s ordförande Tomas Haglund, eftersom redan de siffrorna var missvisande låga på grund av de osålda ”bonus-malus-husbilar”

som påverkade 2019 års nyregistreringssiffror på ett negativt sätt.

Hemester

– I miljödebattens spår har vi på HRF sett ett ökat intresse för ”hemester” – semester på hemmaplan – och då är både husvagnen och husbilen ett klimatsmart alternativ, avslutar Tomas Haglund. Under den nu pågående coronapandemin har många dessutom insett att husvagnen eller husbilen är ett tryggt och säkert semesteralternativ.

Läs pressmeddelandet