11
maj

Insatser för besöksnäringen i Värmland

Många av våra medlemmar kämpar just nu med effekterna av coronapandemin. Vi på Visit Värmland vill uppmärksamma er om att det finns stöd att få. På verksamt.se/varmland hittar du som företagare samlad information om det stöd som finns att få nationellt, regionalt och lokalt.

Regeringens omställningsstöd

Regeringen meddelade den 30 april att de avser att sätta in ett omställningsstöd. Stödet innebär att du kan ansöka om ersättning för delar av dina fasta kostnader, förutsatt att du har haft ett omsättningsbortfall på minst 30 % som följd av coronapandemin. Förslaget behandlas just nu och beräknas träda i kraft 1 juli i år.

Region Värmlands omställningscheckar

Även Region Värmland har infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen och är ett investeringsstöd för att hantera Coronakrisen med en fördelaktig finansiering.

Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % och du som företag står för resterande 20 %. Visit Värmland har nedan listat ett antal områden som du som företagare inom besöksnäringen kan använda omställningscheckarna till, och där vi kan erbjuda stöd för att hitta rätt hjälp:

Hitta nya målgrupper

Stödet kan användas för att hitta nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen. Exempelvis kan du ta in hjälp för att genomföra en marknadsundersökning riktad mot en eller flera målgrupper, i Sverige eller utomlands. 

Produkt-/tjänsteutveckling

Här kan du ta in hjälp för att anpassa ditt erbjudande till nya behov som uppstått i samband med coronapandemin. Exempel på aktiviteter kan vara att säkerställa åtgärder för att hindra smittspridning, besökarnas förväntningar, analysera hur du kan ta hjälp av digitalisering som en konkurrensfördel eller att samarbeta med andra företag lokalt kring destinationsutveckling. Du kan även ta in hjälp för att arbeta med paketering av befintliga erbjudanden.

Kommunikation

Här kan du ta in hjälp för att analysera och anpassa din kommunikation till en befintlig eller ny målgrupp. Exempel på insatser kan vara att ta in hjälp för att ta fram en kommunikationsstrategi, anpassa och formulera budskap eller att analysera och anpassa hemsida efter nya produkter och/eller tjänster. Du kan även ta in hjälp för att översätta befintligt material till nya språk.

Administration 

Här kan du ta in experthjälp för att kunna anpassa verksamheten under rådande omständigheter. Exempel på insatser kan vara att ta in hjälp för att göra ekonomiska konsekvensanalyser, hjälp för att ta del av och tolka regler kring korttidsarbete eller juridisk hjälp i samband med avbokningar.

För tolkning av regler så finns även företagsjouren där man kan få upp till 20 timmars rådgivning från nationell expertis. Här hittar du mer information om Verksamt Värmlands företagsjour: https://www.verksamt.se/web/varmland

Omställningscheckar ges ej till hårda investeringar, dvs inköp av maskiner eller inventarier. Företagen kan välja vilken konsult som helst, dock ej närstående eller anställd personal som är verksam i bolaget.

Nytt omställningsprojekt

Till detta vill vi tillägga att vi tillsammans med Region Värmland också på rekordtid lämnat in en specifik ERUF-ansökan  (Europeiska Regionala Utvecklings Fonden) till Tillväxtverket, ett 3-årigt projekt med fokus på att vi tillsammans med er skall kunna ställa om till lokal, regional och nationell marknadsföring bland annat. Här har vi även tagit höjd för stadskärnorna i kommunerna samt gränshandeln, så vi ser att tillsammans kan vi se till att 1+1 blir 3 och att dagen efter imorgon blir en bra dag! 

Ansök!

Oavsett om du på förhand vet vilket av dessa områden som du tror passar bäst för dig och ditt företag eller om du behöver råd och stöd för att hitta rätt insats så kan du kontakta oss på Visit Värmland idag!

På Visit Värmland kan du med fördel kontakta Cajsa Jansson, tel  054-776 60 03.

Digital informationsträff om insatser för besöksnäringen

Visit Värmland bjuder in till ett digitalt möte kring temat ”Insatser och omställning” där även representanter från Region Värmland deltar. Då kan du som företagare få information och här ges även möjlighet att ställa frågor kring just insatser och omställning med anledning av coronakrisen.

19 maj kl. 10.00-11.00, anmäl dig här senast 17 maj

25 maj kl. 14.00-15.00, anmäl dig här senast 23 maj

15 juni kl. 10.30-11.20, anmäl dig här