24
sep

Informera dina gäster om allemansrätten - nya filmer från Visit Sweden som du kan använda

En av de starkaste associationerna till Sverige är ett vackert land med orörd och tillgänglig natur. Visit Sweden har tagit fram filmer och artiklar om allemansrätten som du kan använda dig av för att sprida kunskapen till dina besökare. Materialet har tagits fram i samarbete med Naturvårdsverket och ska hjälpa till att berätta om vad man får och inte får göra i den svenska naturen.

Visit Sweden och Visit Värmland vill hjälpa till att förmedla att alla är välkomna ut i naturen och att allemansrätten är en unik möjlighet. Men också allemansrättens grundregel: att ”inte störa, inte förstöra”. Den som nyttjar allemansrätten måste bland annat ta hänsyn till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Även du har möjlighet att bidra och sprida informationen vidare till dina besökare. Använd dig gärna av den information och de filmer som tagits fram - tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för den unika svenska allemansrätten!

På Visit Swedens officiella Sverigesajt visitsweden.com finns det samlat det viktigaste som utländska turister måsete veta. Informationen på https://visitsweden.com/the-right-of-public-access/ finns på engelska men finns även tillgänglig på norska, danska, tyska, holländska, franska och kinesiska.

MER INFORMATION OCH LÄNK TILL NEDLADDNINGSBARA FILMSEKVENSER