30
apr

Information om omställningscheckar

Många företag kämpar med effekterna av corona-pandemin. Därför har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Visit Värmands vd Mia Landin ser mycket positivt på Regionens Omställningscheckar och berättar för SR P4:

Vad betyder omställningscheckarna för besöksnäringen?  

–  Omställningscheckarna kan betyda väldigt mycket för många företag inom näringen. Vi behöver både krishantera här och nu och jobba för en hållbar utveckling på lång sikt. Omställningscheckarna kan ge en skjuts i arbetet med att hitta nya målgrupper, utveckla och förändra. På så vis kan företagen komma bättre rustade ur krisen, för det kommer en dag efter imorgon. Det är viktigt att beslutet togs med stor politisk enighet och nu ser vi fram emot hur vi i dialog med företagen kan se till att stödet kommer till nytta på bästa sätt. Det går att ansöka om omställningscheckarna till och med sista september och mycket kan hända tills dess. Därför gäller det att vi är lyhörda och fortsätter vår samverkan med Region Värmland och andra aktörer i de här frågorna, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Hör inslaget i sin helhet här

OMSTÄLLNINGSCHECKARNA

riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % av kostnaden och fördelar totalt 15 miljoner kronor i satsningen.

Företag kan använda checken till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten.

Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen, vilket lämpar sig för företag inom besöksnäringen.

VILKA KAN SÖKA?

Företag med upp till 49 anställda i hela Värmland.

HUR MYCKET STÖD KAN MAN FÅ?

80 % av kostnaden eller max 150 000 kronor.

NÄR KAN FÖRETAGET ANSÖKA?

Ansökan är öppen 1 maj – 30 september 2020.

HUR SÖKER MAN?

Ansökan görs via minansokan.se

Manual för att söka

Utskriftsvänlig version av information

KRITERIER:

 • Arbetsställe registrerat i Värmland.
 • Drabbat av corona, nu eller på sikt.
 • Fristående företag (får ej ägas till 25 % eller mer av annat företag/koncern).
 • Max 49 anställda.
 • Har bedrivit verksamhet på heltid i minst ett år (undantaget säsongsarbete).
 • Minst ett bokslut.
 • Bedriver näringsverksamhet med vinstsyfte och innehar F-skatt.

STÖD LÄMNAS INTE TILL:

 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen.
 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion.
 • Eget arbete medges ej.
 • Företag med verksamhet som även be drivs av det offentliga.
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Värmland.
 • ”Hobbyverksamhet” eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning.

Läs Region Värmlands nyhetsbrev där man skriver om omställningscheckar