30
aug

Inbjudan - Mer export i kulturella, kreativa och livsmedelsnäringarna genom samarbete mellan regioner!

I samband med arbetet inom regionernas exportsamverkan bjuder Västra Götalandregionen,  Region Skåne och Region Västerbotten seminarier för att stödja exporterande och exportintresserade företag inom kulturella och kreativa näringar och livsmedelssektorn.

INBJUDAN

Mer export i kulturella, kreativa och livsmedelsnäringarna genom samarbete mellan regioner

Region Skåne, Region Västra Götaland och Region Västerbotten arrangerar tre seminarier tillsammans under hösten 2018. Syftet är att bättre stödja exporterande och exportintresserade företag inom kulturella och kreativa näringar (KKN) och livsmedelssektorn.

Nationellt stöttas exporten genom samarbetet i Team Sweden. Regionalt samarbetar främjarna inom regionala exportcentran (inrättade av regeringen). För att öka takten i samarbetet mellan nationell och regional nivå i det exportfrämjande arbetet och för att bidra med verklig nytta till företagen ute i regionerna har tre regioner, med stöd från regeringen, gått samman i ett utvecklingssamarbete. Samarbetet ska bidra till att lyfta exporten inom KKN och livsmedel.

Fokus ligger på att utbyta erfarenheter och utveckla nya gemensamma metoder för exportstöd, men även på lärande och att bidra till samverkan mellan exportfrämjare inom och mellan regionerna.
 
För allra bästa resultat behöver vi din medverkan!

Under hösten 2018 vill vi därför bjuda in dig som verkar inom kulturella och kreativa näringar (KKN) och livsmedelsnäringen till tre regionala träffar. Träffarna är kostnadsfria, men ev boende ingår inte.

Välkommen!
Region Västerbotten, Region Västra Götaland och Region Skåne

Till inbjudan och anmälan