05
feb

Husbils- och husvagnsturismen i siffror 2018/2019

Beräkning av konsumtion per dygn och omsättning av husbilsturismen i Sverige

Turistrådet Västsverige genomförde 2019 en undersökning bland gäster på kommersiella boenden i Bohuslän. De kom fram till att gästerna spenderar cirka 1 170 kr per dygn. I dagarna kom en rapport från Resurs som visar att campinggäster i Sverige beräknas spendera 7 miljarder kronor per år.

Tillsammans visar dessa undersökningar campingnäringens betydelse för besöksnäringen. Våra beräkningar visar att husbilsgäster står för cirka 25 % av dessa övernattningar, vilket innebär att de omsätter cirka 2,5 miljarder kr per år i Sverige. Husbilsturismen är därmed en betydelsefull del av svensk besöksnäring som dessutom växer stadigt.

Antalet registrerade husvagnar och husbilar i Sverige 2019

  • Husvagnar: 286 479 (286 028)
  • Husbilar: 104 223 (99 917)
  • Totalt: 390 702 (385 945)

Läs hela rapporten Husvagns- och husbilsstatistik 2018/2019