18
mar

Hur skapar vi en perfekt plats i framtiden? – ny rapport

I forskningsprogrammet Framtidens fysiska mötesplats har fyra tvååriga forskningsprojekt studerat hur framtida mötesplatser kan utvecklas och fungera. 
 
I BFUFs och Handelsrådets nya rapport En perfekt plats presenteras resultaten i korthet. Vi har också̊ bett sju personer – forskare, entreprenör, stadsutvecklare, näringslivsdirektör – att reflektera kring dem.
 
Utgångspunkten för Framtidens fysiska mötesplats är att den pågående teknikutvecklingen, globaliseringen och urbaniseringen påverkar och transformerar såväl handel och besöksnäring som platserna där vi vill leva, arbeta och träffas på̊ och besöka. Detta kommer att förändra människors behov, beteenden, konsumtionsmönster och önskningar och därmed även förutsättningarna för handels- och besöksnäringarnas företag och anställda. 
 
Ladda ner rapporten här.
Läs om forskningsprogrammet Framtidens fysiska mötesplats här

Fem nya forskningsprojet i startgroparna


De fem forskningsprojekt som beviljades i BFUFs utlysning förra året med temat Jämställdhet i svensk besöksnäring och ett Öppet spår är nu i gång. Läs om de spännande projekten här. 

No room for trafficking – hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel, Högskolan Dalarna

Promoting a hospitality industry free from human trafficking and prostitution – The effects on employees’ work environment, KTH

Innovationsledning för en digitaliserad hotellbransch, Högskolan Väst

Kunskapsturism som attraktion och resursCentrum för turism, Göteborgs universitet

Morgondagens gröna turist: De unga generationernas perspektiv på hållbart resandeLuleå tekniska universitet