22
mar

Halvtidsanalys av Värmlands Besöksnäringsstrategi

Under Värmlands Besöksnäringsdagar 16-17 november 2017 gjordes en halvtidsanalys av Värmlands Besöksnäringsstrategi 2014-2020. Deltagarna fick möjlighet att via Mentimeter göra inspel vad de anser att Visit Värmland bör börja görafortsätta göra och sluta göra. Efteråt fick de av Visit Värmlands medlemmar som inte deltog under Värmlands Besöksnäringsdagar möjlighet att komplettera med sina inspel.

Se resultatet av halvtidsanalysen