07
mar

Goda utsikter för cykelturismen

Liten klimatpåverkan, minskad trängsel, bättre folkhälsa och livskvalitet är några av faktorerna som driver det växande intresset hos såväl kunder som näring för svensk cykelturism.På det nyinstiftade branschevenemanget Cykelturismdagarna ska näringen se över hur man bäst främjar tillväxtmöjligheterna inom cykelturism. ”Det finns en enorm potential”, säger initiativtagare Katarina Bergstrand från Sweden by Bike.

Läs mer