09
maj

Från nyfiken till lojal - Säkerställ att alla har något att hämta på din webbplats

Förr fokuserade man på att optimera webbplatser genom specifika sökord. Idag pratar SEO-specialisterna om avsiktsbaserad optimering. Det innebär att titta på hur kunderna beter sig och vad de har för intentioner och att ha olika element på webbplatsen för att hjälpa användaren att hitta det de söker.

Alla som arbetat med marknadsföring känner igen AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action). Modellen leder konsumenten framåt genom en rad steg från att skapa varumärkeskännedom till slutgiltig konsumtion. Problemet med denna, och många andra, marknadsföringsmodeller, är att de inte hanterar komplexiteten som digital marknadsföring innebär. Idag har företagen en förmåga att skapa relationer och kommunicera med både gamla, nuvarande och inte minst, framtida kunder. Vi behöver inte heller enbart kommunicera med kunderna i kommersiellt syfte, utan vi har möjlighet att underhålla, informera och skapa nytta för användaren.

Avinash Kaushnik, Digital Marketing Evangelist på Google, avfärdade den gamla AIDA-modellen och skapade en ny marknadsföringsmodell som går att applicera på alla typer av marknadsföringsstrategier oavsett kanal. Istället för att se på konsumenternas köpcykel som ett framskridande led utgår Kaushnik från kundens intention i köpprocessen. Modellen kallas STDC (See, Think, Do, Care) och kategoriserar användarna i fyra olika kluster.

Läs mer om STDC