08
feb

Fortsatt stark tillväxt inom besöksnäringen i Värmland under 2017

Med cirka 2 228 000 gästnätter blev 2017 det bästa året någonsin för besöksnäringen i Värmland. Det visar SCB/Tillväxtverkets preliminära årssiffror som släpptes på onsdagen. För Värmlands del innebär det en ökning med 4,1% jämfört med 2016. Motsvarande siffra för Sverige som helhet var under samma period 2% vilket innebär att Värmland har haft en mer gynnsam utveckling än Sverige som helhet. Statistiken inkluderar boende på hotell, stugbyar, campingar, vandrarhem och privat förmedlade stugor men exkluderar övernattande i egna fritidshus, via Airbnb och boende hos släkt och vänner.

Värmland fortsätter vara ett populärt resmål för gäster från övriga delar av Sverige. Denna kategori övernattande besökare ökade med 6,8 % under 2017 medan ökningen för Sverige som helhet under samma period var 1,3%. Bland Visit Värmlands prioriterade utlandsmarknader ökade Tyskland och UK med 2,6% respektive 2,1% medan övernattningarna från Kina var oförändrade jämfört med 2016. Gästnätterna i Värmland från Danmark, Norge och Nederländerna minskade något jämfört med året innan. En av de marknader som ökade mest för Värmlands räkning procentuellt sett under 2017 är USA som gjorde ett kraftigt kliv uppåt och nära tredubblade antalet gästnätter. 

– Värmlands position som en attraktiv besöksdestination för både svenska och utländska gäster är fortsatt stark säger Jonas Jacobsson, vd för Visit Värmland. Att vi lyckas behålla en mer gynnsam utveckling än Sverige som helhet är glädjande och i linje med Värmlands besöksnäringsstrategi.

Läs tillväxtverkets rapport med resultat från turimsundersökningar.