30
apr

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Idag har regeringen presenterat ytterligare en åtgärd för att stötta företag med anledning av coronapandemin. Regeringen skjuter till ett omställningsstöd för 39 miljarder kronor som ska göra det möjligt för företag att ta sig igenom den akuta krisen, ställa om och anpassa sin verksamhet. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och regeringen arbetar för att förslaget ska kunna träda ikraft den 1 juli.

Läs mer