20
nov

Förbud mot alkoholservering från kl. 22.00 börjar gälla den 20 november

Regeringen har nu beslutat om den nya förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker. Förordningen börjar gälla den 20 november 2020 och innebär följande.

§  Sådan servering som avses i alkohollagen (2010:1622) av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. 

§  Undantag från förbudet görs för rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum och servering på särskilda boenden (exempelvis äldreboenden). Sådan servering kan alltså fortsätta efter kl. 22.00 även från och med den 20 november.

§  Förbudet gäller såväl vid servering till allmänheten som vid servering till slutna sällskap samt även vid provsmakning av alkoholdrycker. 

§  Enligt alkohollagen måste ett serveringsställe vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Eftersom förbudet mot alkoholservering gäller från kl. 22.00 måste serveringsställen med serveringstillstånd för alkoholdrycker vara utrymda på gäster senast kl. 22.30. 

§  Det finns inte någon bestämmelse som hindrar serveringsställen från att öppna på nytt efter utrymningen kl. 22.30 och då fortsättningsvis servera alkoholfria alternativ. Det går alltså att öppna verksamheten på nytt utan servering av alkohol efter att utrymning skett.

§  Servering i strid med det nu föreslagna förbudet kan medföra sanktioner enligt alkohollagen. 

§  Förbudet gäller till utgången av februari 2021. Regeringen har uttalat att giltigheten av förordningen kan förlängas eller att regeringen kan besluta att förordningen ska upphävas i förtid beroende på hur smittspridningen av covid-19 utvecklar sig.

Länk till den nya förordningen