13
apr

Food trucks i Karlstads kommun

Under 2021 erbjuder Karlstads kommun fyra avgiftsfria platser för food trucks på Skutberget under perioden 1 juni till 31 augusti. Placeringen är densamma som förra året, i anslutning till Skutbergets stora parkering.

Är du intresserad av en plats? Läs mer i pressmeddelandet.