02
dec

Fler vill lära sig använda digital teknik och färre kontanter i samhället

Färre kontanter i samhället och fler vill lära sig använda digital teknik, visar den nya rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 framtagen av Länsstyrelserna. Här konstateras att covid-19 bidragit till en påskyndad minskning av kontanter i samhället. Samtidigt verkar motivationen till att lära sig digital teknik ha ökat under året.

Läs pressmeddelandet och ta del av rapporten här.