04
nov

Fler länsstyrelser inför begränsningar till 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Fler länsstyrelser inför begränsningar till 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För närvarande har länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Skåne, Västra Götalands, Blekinge, Östergötlands, Värmlands, Hallands, Jönköpings och Örebro län meddelat föreskrifter om fortsatta begränsningar till 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

I Uppsala, Skåne, Västra Götalands, Blekinge och Östergötlands, Hallands och Jönköpings län omfattar den fortsatta begränsningen till 50 deltagare även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen. Det innebär att till exempel konserter eller krogshower som anordnas på ett serveringsställe i dessa län har ett publiktak på 50 personer från och med den 1 november.

I Stockholms, Värmlands och Örebro län – till skillnad från övriga län som anges ovan – gäller länsstyrelsens beslut däremot inte begränsande av deltagarantalet vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar på serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i länet. Därmed införs ingen begränsning till 50 deltagare vid olika typer av uppträdanden, konserter och liknande på serveringsställen i Stockholms, Värmlands och Örebro län. 

Information från de länsstyrelser som hittills meddelat beslut om fortsatta begränsningar till högst 50 deltagare finns här: 

Stockholms län

Västra Götalands län

Östergötlands län

Blekinge län

Skåne län

Uppsala län

Värmland

Halland

Jönköping

Örebro

På visita.se hittar du uppdaterad information kring vilka län som beslutat om begränsningar på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt innehållet i besluten.