22
jan

Finnskogen kan bli världsarv

Värmland kan få sitt första världsarv. Landshövding Kenneth Johansson har initierat en ansökan om att Finnskogen med Finnskogsmuseet i spetsen är så pass unikt att det är värt att en prövning hos FN. 

Läs mer och lyssna på sr.se

Läs mer på landskogsbruk.se

Läs Länstyrelsens avsiktsförklaring om Finnskogen som världsarv

Foto: Lennart Nordenstein/Sveriges Radio.