Exportmognad

Export vad är det? Ordet exportmognad används ofta som en generell beskrivning av vad som krävs för att arbeta på internatioella marknader. Det vill säga att vara redo för export.

Visit Swedens definition av exportmognad: Att känna den internationella målgruppens behov och drivkrafter, för att kunna anpassa den egna verk-samheten och erbjuda produkter och tjänster som matchar deras efterfrågan.


 • Visit Swedens definition av en exportmogen destination

  Visit Swedens definition av en exportmogen destination: 

  • Destinationen kan erbjuda 2-5 dagars helhetsupplevelse (bo, äta, göra, resa) 
  • Destinationens erbjudande är samlat, paketerat och köpbart 
  • Språkanpassad kommunikation 
  • Destinationens tillgänglighet är god 
  • Det finns en lokal organisation med tydligt mandat att representera destinationen. 
  • Gemensam prioritering av marknader och målgrupper 
  • Det finns en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en gemensam varumärkesplattform. 
  • Den lokala organisationen ansvarar för utveckling och implementering av destinationens gemensamma affärsplan utifrån kunskap om marknad, målgrupp, produktutbud, resurser. 
  • Destinationen har en affärsmodell för hur samverkande företag på destinationen kan utvecklas lönsamt.
 • Dessutom bör ...

  • Det finns en hållbarhetsstrategi för destinationen 
  • Destinationen aktivt arbeta för att kvalitetssäkra sina produkter

  Visit Värmlands handbok - 1 2 3 Redo för Export?

  Här kan du läsa om hur Visit Värmland arbetar med researrangörer och reseoperatörer på våra prioriterade marknader