09
jun

EU-parlamentet röstade ja till det gröna passet

EU-parlamentet röstade ja till det gröna passet, det så kallade vaccinpasset. Från och med den 1 juli kommer ett digitalt covid-19-certifikat, ett så kallat vaccinpass, gälla för resenärer inom EU. Certifikatet intygar att man har vaccinerats mot covid-19, testat negativt eller tillfrisknat. Passet ska användas för resande i Europa. Tanken är att vaccinpassen ska börja användas i Sverige från och med 1 juli.