24
feb

Ett jättekliv för vandrings-Sverige när ett nationellt ramverk tar form

En tillsatt projektgrupp och referensgrupp – där Visit Värmland medverkar – har under året arbetat intensivt, tillsammans med ”led-Sverige”, för att ”sätta” kriterierna i processen kring hur Sverige kan arbeta med utveckling och kvalitetskriterier för vandringsleder i framtiden.
Nu har det tagits ett jättekliv! Kvalitetskriterierna, som är första steget i ett gemensamt nationellt ramverk, ska ge hela landet förutsättningar att arbeta enligt gemensamma standards och regelverk kring ledutveckling.

Läs pressmeddelandet