04
jun

Ett ansvarsfullt inrikes resande för symptomfria tillåts från 13 juni

Idag meddelade Regeringen att man släpper på avrådan för avstånd och icke nödvändiga resor från och med den 13 juni, vilket gör det möjligt för inrikes resor.

Läget är fortfarande allvarligt, du ska vara symptomfri och kunna resa med soical distansiering, och "resor ska göras med försiktighet som ledord". Allt resande ska ske ansvarsfullt och ansvaret ligger på inividnivå. Regeringen poängterar att om kurvan vänder uppåt igen kan nya restriktioner tillämpas. 

Även om inrikes resor av sympotomfria personer nu tillåts kvarstår bland annat förbudet att vistas fler än 50 personer, undvika trängsel och restriktioner för personer över 70 år kvartstår och alla uppmanas att agera ansvarsfullt, hålla i och hålla ut.

Regeringen uppmanar till att hålla fysisk distansiering och undrvika trängsel ibland annat i kollektivtrafiken. Regeringen meddelade även att man avser att ta fram råd om social distansiering, camping, badstränder, badhus, shopping och gallerior den närmaste tidem, men även att det tillkommer en ny lag om smittskydd på restauranger. Länsstyrelserna, tillsammans med regioner och kommuner, får en viktig roll och utökat ansvar får att se till att riktlinjerna efterlevs.

Se presskonferensen

Visit Värmland är positiva till dagens besked och fokuserar på ansvarsfull Värmester - som nu kan välkomna besökare från hela Sverige. Vi arbetar vidare, håller oss informerade och uppdaterar så snart vi får besked kring ändrade förhållanden och nya råd.

Läs pressmeddelandet för Värmester - värmländska för en riktigt skön semester

I Sverige förväntas nu ett ökat resande och vi tipsar även om Nautvårdsverkets tip tips för hänsyn - både mot människor och natur.

Tio hänsynsfulla tips