14
dec

En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring 

Den 4 december tog närings- och innovationsminister Mikael Damberg emot slutbetänkandet Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom besöksnäringen. Värmland lämnade inspel till utredningen vid ett besök av utredarna tidigare i höst.