02
dec

En intervju om besöksnäringens nuläge och framtid

Visit Värmlands projekt ”Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer” (förkortat LOV) har som mål att hjälpa företag som blivit hårt drabbade av Covid-19-krisen. Verksamheterna ska ställas om från en internationell marknad till en nationell, regional och lokal marknad. Företagen ska få ökad kunskap om nya målgrupper och möjlighet att affärsutveckla sina verksamheter genom nya digitala lösningar och mer effektiva säljkanaler som möter besökarnas behov. I projektet ingår också platsutveckling i både stadskärnor och på landsbygden för att skapa mer attraktiva platser i Värmland.

I projektet har vi intervjuat Mats Nilsson som är forskare och lektor inom kulturgeografi vid Karlstads universitet och Mia Landin som är vd på Visit Värmland. De beskriver nuläget i besöksnäringen, hur Covid-19-krisen påverkat besöksnäringen och hur vi ska ställa om för framtiden. Att det krävs en omställning och en stark samverkan för att bli mer motståndskraftiga mot kriser likt den vi befinner oss i nu.

Här kan du ta del av hela intervjun med Mats Nilsson och Mia Landin

Här kan du läsa mer om projektet