24
sep

En höstuppdatering från Visit Värmlands projekt

Nedan följer en kort uppdatering om våra pågående projekt:

Konkurrenskraftig besöksnäring i Värmland (KBV – Sara Andrén)

I KBV-projektet fortgår under hösten företagsbesök, arbetet med behovsanalys och exportmognadsprocessen 1-2-3. En ny aktivitetsplan med aktiviteter som kommer genomföras i projektet under hösten och vintern är på gång. Fokus blir på mindre grupper och mer individuellt anpassade utbildningar inom affärsutveckling, digitalisering och paketering som kommer spegla aktivitetsschemat och de inbjudningar som sänds ut. Utbildningarna kommer vara mer anpassade efter typ av företag samt företagsstorlek.

Inom projektets delmål måltidsturism har vi tillsammans med Säffle kommun genomfört en deltävling i SM i utomhusmatlagning, finalen går av stapeln i Skövde i 27:e september.

Tillgänglig Besöksnäring i Värmland (TBV – Gunn Axelsson)

Tillgänglighetsprojektet TBV är nu inne i slutfasen. Av de 30 företag som skulle inventeras är nu 25 st inventerade och publicerade på t-d.se. Vilka de klara samt återstående företagen är presenteras på https://www.visitvarmland.org/sv/tillganglig-besoksnaring-varmland där du även hittar länkarna till databasen.

Här kan du läsa ett pressmeddelande som fått nationell uppmärksamhet inom ”tillgänglighet”: https://bit.ly/33JfQ9j

Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism (LET – Andreas Norum)

Under hösten ligger fokus i LET-projektet på ledutveckling – paketering och produktutveckling – av Unionsleden, Klarälvsbanan och Vänerleden. LET-företagen och deras produkter deltog i Norwegian Travel Workshop i början på september och i dagarna har ett erbjudande om deltagande i Swedish Workshop den 7-9 oktober skickats ut till berörda. Utöver den paketering som sker runt cykelleder arbetas det parallellt med våra Värmlandsleder. I november väntar också en träff i norska Elverum där man som deltagare får ta del av goda exempel på hur man kan genomföra evenemang i coronatider. Även inom LET kommer fokus vara på mindre grupper inom utbildningar och aktiviteter. Här kommer stort fokus läggas på produktutveckling kring leder, utbildning inom evenemang m.m.  

Under sommaren har även en attitydundersökning mot den Norska marknaden genomförts som kommer att ligga till underlag för kommande satsningar. Resultatet kommer under oktober.

Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring (LOV – Jennie Jonsson)

Ett urval av det som genomförs i LOV-projektet nu är att tillsammans med Kairos Future och några andra aktörer ta fram den extrainsatta undersökningen Travel Trend Report som fokuserar på svenskar, danskar, norrmän och finnars resande. Resultatet kommer vi att få ta del av under hösten/vintern. Inom delmålet platsutveckling genomförs just nu intervjuer med alla projektets kommuner i syfte att skapa en bild av nuläge och behovet. Vi kontaktar alla näringslivschefer för att kartlägga hur var och en av kommunerna arbetar med platsutveckling/microdestinationer/centrumutveckling.

Hälsningar Visit Värmland