14
aug

Eldningsförbudet i Värmland hävs 8 augusti

Från och med 15 augusti kl. 8.00 hävs det rådande eldningsförbudet och man får elda igen i Värmland. Lokalt kan det fortfarande vara mycket torrt i skog och mark så eld bör även fortsättningsvis hanteras med mycket stor försiktighet.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats