02
jul

Eldningsförbud i Värmlands län

Det råder förbud mot eldning utomhus i hela länet från tisdag 2018-07-03 tills vidare. Eldningsförbudet innebär att all öppen eld är förbjuden utomhus. Undantag medges för eldning utomhus på egen tomt i trädgårdsgrill och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag. Undantag medges även för naturvårdsbränning om särskilda villkor är uppfyllda.
Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Länsstyrelsens i Värmlands län tillfälliga föreskrift om eldningsförbud i länet

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor att förbjuda all eldning utomhus i Värmlands län.

I särskilda fall kan undantag från eldningsförbudet medges av räddningstjänsten i respektive kommun. 

Undantag medges för eldning utomhus på egen tomt i trädgårdsgrill och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag.

Undantag medges även för naturvårdsbränning om villkoren i bilaga 1 är uppfyllda. Räddningstjänsten eller Länsstyrelsen kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras om villkoren inte bedöms uppfyllda eller på grund av andra skäl. 

Denna föreskrift träder i kraft klockan 08.00 den 3 juli 2018 och gäller tills vidare.

Beslutet har fattats av verksamhetschef Torben Ericson med beredskapsdirektör Leif Gustavsson som föredragande.