29
maj

Ehrenberg Sørensen ny samarbetsparter till Visit Värmland

Visit Värmland välkomnar EHRENBERG SØRENSEN som efter upphandling nu är vår nya PR-byrå för marknaderna Sverige, Danmark och Tyskland. Byråns rådgivare har lång erfarenhet och god kännedom om både turism och våra marknader och ska stötta oss i arbetet med Värmlands attraktionskraft som besöksmål.

EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation är en byrå specialiserad inom transport, turism och mat & vin. Byrån finns med kontor i Sverige, Danmark och Tyskland och har i många år hjälpt kunder inom turismnäringen att framgångsrikt nå ut på dessa marknader. Nyligen har Anna Kron Boysen, med över 10 års erfarenhet av arbete med PR för svensk turism från sin tid på Visit Swedens kontor i Danmark, anställts som Senior Advisor i bolaget.

Läs pressmeddelandet