22
okt

Detta pekar företagen ut som viktigast inför 2021

I en ny rapport från Handelskammaren i Värmland lyfter man sex teman som företagen pekar ut som det viktigaste inför 2021:
  • Ledarskap, hållbara medarbetare och mående
  • Kompetens
  • Investeringsvilja, likviditet och vikten av fortsatta stöd
  • Signaler om när samhället och gränserna öppnar igen
  • Affärsutveckling
  • Attraktivitet och tillväxt
Ta del av rapporten här: https://bit.ly/37By0NP