16
mar

Det nya coronaviruset och covid-19, så påverkar det dig som företagare

På verksamt.se finns information samlad från olika myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Här är ett urval av vad du kan hitta på verksamt.se:

Anstånd med betalning av skatt

Läs mer om vad som gäller för anstånden och ansök på Skatteverkets webbplats

Korttidspermittering införs

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Finansiellt stöd från Riksbanken
Läs mer hos Riksbanken

Karensavdraget slopas tillfälligt

Läs mer hos Försäkringskassan

Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg

Läs mer hos Försäkringskassan

Smittbärarpenning

Det här gäller för aktiebolag

Det här gäller för enskild firma

Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

Läs mer om kontinuitetshantering på msb.se

Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Läs mer om begränsade möjligheter på polisen.se

Utrikedepartentet avråder från att resa utomlands

Läs mer på utrikesdeparementets webbplats och följ informationen där

Övrig samlad information från myndigheter

Information från ansvariga myndigheter på krisinformation.se

Vanliga frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

Till samlingssidan om coronaviruset och covid-19 för dig som är arbetsgivare på Arbetsmiljöverkets webbplats