28
aug

Dags att nominera till Värmlands Turismpris 2019!

Med Värmlands Turismpris som består av 10 000 kronor uppmärksammar Visit Värmland en person, företag eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att stärka Värmlands besöksnäring.

Vi delar också ut ett hedersomnämnande till Årets Uppstickare. Med detta vill vi synliggöra en aktör som genom nytänkande (utveckling av befintlig verksamhet eller nystart) utmärkt sig inom besöksnäringen i Värmland. Priset för Årets Uppstickare består av ett års gratis medlemskap i Visit Värmland.

Juryn består av Visit Värmlands styrelse. Priserna delas ut i samband med Värmlands Besöksnäringsdagar 14-15 november 2019.

Nomineringsprocessen är öppen för alla. Motivera utifrån de olika kriterierna i formuläret. Ange gärna besökarantal, övernattningar, ökad omsättning, lönsamhet, anställda eller andra relevanta fakta.

Kriterier för Värmlands Turismpris

Priset delas ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till spridning av kunskaper och utveckling av besöksnäringen.  

Huvudkriterium

Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.   

Kunskapskriterium

Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.

Hållbarhetskriterium

Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).  

Nominera till Värmlands Turismpris 2019 här

Årets Uppstickare

• Nytänkande och innovativt arbetssätt
• Det nya bidraget till besöksnäringen